Choď na obsah Choď na menu
 


Sme dobročinné občianske združenie, ktorého hlavným poslaním je pomoc deťom, osamelým matkám a rodinám, ktoré sa nachádzajú vo veľmi ťažkých životných a sociálnych situáciách a nevyhnutne potrebujú finančnú, materiálnu alebo inú podporu.

uvod1.jpgOd založenia klubu v roku 2001 sme našu činnosť sústredili predovšetkým na pomoc deťom a rodinám, ktoré sú na takúto podporu priamo či nepriamo odkázané. Sú to najmä matky a ich deti v krízových centrách, rodiny s fyzicky a mentálne postihnutými deťmi a deti v detských domovoch.

 

uvod2.jpgPravidelne organizujeme rôzne benefičné akcie a podujatia, na ktorých prezentujeme činnosť klubu a snažíme sa získavať osobnú, materiálnu a finančnú pomoc pre naše charitatívne projekty. Všetky dobročinné aktivity klubu sú financované z darov od našich členov, priateľov a sponzorov.

 

uvod3.jpgNáš klub je členom celosvetovej organizácie "The International Association of Y’s Men’s Clubs" a spolupracujeme aj s viacerými zahraničnými klubmi a organizáciami s podobným poslaním a činnosťou. Pravidelne sa stretávame a delíme sa o cenné skúsenosti a inšpiráciu pre naše poslanie a prácu.


Katarínska zábava 2020

Vzhľadom na súčasnú situáciu a prijaté opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je aj náš klub nútený pristúpiť k zrušeniu tohtoročnej Katarínskej zábavy. Vzniknutá situácia nás samozrejme nesmierne mrzí, no ochrana zdravia našich hostí je pre nás prvoradá. Veríme preto, že nám zachováte svoju priazeň a že sa o rok budeme môcť všetci spolu stretnúť a zabaviť sa na šestnástom ročníku našej Katarínskej zábavy. Prajeme Vám všetkým pevné zdravie!