Choď na obsah Choď na menu
 


HISTÓRIA

alex.jpgPrvý "Y's Men's Club" bol založený v roku 1922 sudcom Paulom Williamom Alexanderom v meste Toledo v Ohiu. Hlavným poslaním klubu bolo podporovať lokálne mládežnícke združenie YMCA, poskytovať pomoc miestnej obci a tiež upevňovať priateľstvo medzi členmi klubu.  

Dnes už existuje viac ako 1600 klubov s 30 tisíc členmi v 67 krajinách sveta. V Európe sa nachádza približne 300 klubov s viac ako 6000 členmi. Všetky kluby vo svete sú združené v "The International Association of Y's Men's Clubs". 

Každý klub si sám stanovuje svoje poslanie a ciele a môže sa od ostatných odlišovať svojim zameraním, činnosťou a aktivitami. Spoločným znakom všetkých klubov je však snaha podporovať, alebo sa aj aktívne venovať dobročinnosti a charite v duchu kresťanských hodnôt.

y-s-men-s-logo-mini.jpgZnakom Y klubov je červený trojuholník s nápisom "INTERNATIONAL", ktorého tri hrany reprezentujú spojenie medzi dušou, mysľou a telom človeka a slovo "International" zdôrazňuje celosvetovú pôsobnosť. Červený trojuholník je tiež znakom združenia YMCA, ktoré je našou sesterskou organizáciou.

Naším hlavným mottom je: Uznaj povinnosti, ktoré sprevádzajú každé právo!

Kluby vznikali spontánne v rôznych častiach sveta a postupne sa vytvorilo 35 regiónov, v ktorých spolupracovali Y kluby zo susediacich krajín a oblastí. Regióny neskôr pomáhali zakladať nové kluby aj v krajinách mimo svojich tradičných hraníc. Prvý klub na Slovensku bol založený v Bratislave v roku 1933 za pomoci dánskych Y klubov. Stali sme sa súčasťou dánskeho regiónu a kluby z Dánska nám dodnes pomáhajú pri zakladaní nových klubov a rozvíjaní ich činnosti.  

Po nástupe komunizmu sa Y Klub Bratislava ocitol na zozname zakázaných kresťansky orientovaných organizácií a jeho členovia boli za svoju činnosť perzekuovaný. Po páde komunizmu vystúpil z ilegality a zúčastňoval sa aktívneho spoločenského života. V roku 2001 pomohli jeho členovia založiť štyri nové kluby: Karpaty - Bratislava, Nitra, Martin a Žilina. O pár rokov neskôr klub oficiálne ukončil svoju činnosť z dôvodu príliš vysokého veku svojich členov a ich zhoršujúceho sa zdravotného stavu. Prvý klub na Slovensku splnil svoje poslanie so cťou a stal sa tak príkladom pre všetkých svojich nasledovníkov.

Spolu s klubmi v Maďarsku a Poľsku sme vytvorili spoločný "Danube District", ktorý združuje 12 klubov so 180 členmi. Kluby sa navzájom navštevujú, spolupracujú, pomáhajú si a organizujú spoločné konferencie.

V roku 2015, po mnohoročných snahách o rozšírenie počtu Y klubov na Slovensku, sme konečne medzi nami privítali dva nové kluby - Liptovský Mikuláš a Vráble.

Všetci veríme, že počet klubov, ich členov a aktivít bude aj naďalej narastať, aby sme mohli pomôcť čo najväčšiemu množstvu ľudí, ktorí našu pomoc naliehavo potrebujú.