20100531 (3) Oslávili sme MDD s deťmi v Špeciálnej škole na Červeňovej