20100602 (1) Priniesli sme oblečenie a knižky pre deti v detskom domove