20100602 (2) Priniesli sme oblečenie a knižky pre deti v detskom domove