20100602 (3) Priniesli sme oblečenie a knižky pre deti v detskom domove