20100602 (4) Priniesli sme oblečenie a knižky pre deti v detskom domove