20100602 (5) Priniesli sme oblečenie a knižky pre deti v detskom domove