20100607 (1) Odovzdali sme lego od dánskeho Legolandu deťom v ZŠ Lukačovce