20101127 (1) Zúčastnili sme sa na mestskom podujatí Míľa pre mamu