20101127 (2) Zúčastnili sme sa na mestskom podujatí Míľa pre mamu