20130531 (1) Na MDD sme navštívili Špeciálnu školu na Červeňovej a priniesli deťom darčeky