20130601 (1) Priniesli sme deťom v Krízovom centre Slniečko darčeky k MDD