20130601 (2) Priniesli sme deťom v Krízovom centre Slniečko darčeky k MDD