20130601 (3) Priniesli sme deťom v Krízovom centre Slniečko darčeky k MDD