20130601 (4) Priniesli sme deťom v Krízovom centre Slniečko darčeky k MDD