20130601 (5) Priniesli sme deťom v Krízovom centre Slniečko darčeky k MDD