20130729 (1) Darovali sme oblečenie pre deti zo Špeciálnej internátnej školy na Červeňovej