20131206 (1) Mikuláš prišiel za deťmi do Krízového centra Slniečko