20131206 (2) Mikuláš prišiel za deťmi do Krízového centra Slniečko