20131206 (3) Mikuláš prišiel za deťmi do Krízového centra Slniečko