20131206 (4) Mikuláš prišiel za deťmi do Krízového centra Slniečko