20131206 (5) Mikuláš prišiel za deťmi do Krízového centra Slniečko