20141206 (1) Priniesli sme mikulášske darčeky pre deti v Krízovom centre Slniečko