20141206 (2) Priniesli sme mikulášske darčeky pre deti v Krízovom centre Slniečko