20141206 (3) Priniesli sme mikulášske darčeky pre deti v Krízovom centre Slniečko