20141206 (4) Priniesli sme mikulášske darčeky pre deti v Krízovom centre Slniečko