20141206 (5) Priniesli sme mikulášske darčeky pre deti v Krízovom centre Slniečko