20141208 (1) Priniesli sme mikulášske darčeky pre deti v Špeciálnej škole na Červeňovej