20141208 (2) Priniesli sme mikulášske darčeky pre deti v Špeciálnej škole na Červeňovej