20141216 (1) Priniesli sme mikulášske darčeky pre deti v Špeciálnej škole v Mojmírovciach