20141216 (2) Priniesli sme mikulášske darčeky pre deti v Špeciálnej škole v Mojmírovciach