20141216 (3) Priniesli sme mikulášske darčeky pre deti v Špeciálnej škole v Mojmírovciach