20021014 (1) Stretnutie s medzinárodným prezidentom Y klubov Billom Wardom - Bratislava