20100413 (1) Stretnutie členov klubu v Agroinštitúte