20100413 (2) Stretnutie členov klubu v Agroinštitúte