20100413 (3) Stretnutie členov klubu v Agroinštitúte