20100505 (1) Stretnutie členov klubu pri Svoradovom prameni