20101126 (1) Stretnutie členov klubu v Akadémii Vzdelávania