20101126 (2) Stretnutie členov klubu v Akadémii Vzdelávania