20101126 (3) Stretnutie členov klubu v Akadémii Vzdelávania