20103080 (1) Slávnostné stretnutie klubu k sviatku MDŽ