20103080 (2) Slávnostné stretnutie klubu k sviatku MDŽ