20103080 (3) Slávnostné stretnutie klubu k sviatku MDŽ