20130104 (1) Návšteva členov klubu u Valérii Buchovej