20130104 (2) Návšteva členov klubu u Valérii Buchovej