20130308 (1) Slávnostné stretnutie členov klubu k sviatku MDŽ