20130308 (2) Slávnostné stretnutie členov klubu k sviatku MDŽ