20130413 (1) Stretnutie členov klubu pri Svoradovom prameni