20130413 (2) Stretnutie členov klubu pri Svoradovom prameni